ผู้สอน
นัชชา นันทวิชิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30353

สถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ


คำอธิบายชั้นเรียน

-