เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ไมโครซอร์ฟ เอกเซล (microsoft excel )

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มนัสวี คำแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ

ความหมายของ MS-Excel

ประวัติและความเป็นมาของ MS-Excel

ความสำคัญของ MS-Excel

คุณลักษณะสำคัญของ MS-Excel 

การใช้งาน MS-Excel สำหรับครูสอนภาษาไทย