ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

คชภณ ปลงรัมย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30366

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.