เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คชภณ ปลงรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชั้นเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ