ผู้สอน
Kamonchat Chaiem
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การผันวรรณยุกต์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30388

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


คำอธิบายชั้นเรียน

การผันวรรณยุกต์ในคำเป็น คำตายและอักษรสามหมู่