เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดย ครูภาสธร  ยาวโนภาส  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555