การใช้โปรแกรมEXCEL เพื่อสถิติวิจัยเบื้องต้น
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การใช้โปรแกรมEXCEL เพื่อสถิติวิจัยเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30416

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมEXCEL เพื่อสถิติวิจัยเบื้องต้น

 เป็นการนำเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.