ผู้สอน
ภานุมาศ อานุภาพยรรยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30434

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายราชวิชา

..................................

..................................