ผู้สอน
ปภัสพันธ์ เอกบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30440

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา