homeนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
personperson_add
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้สอน
person
นางสาว พัชราภรณ์ ไชยวิเศษ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
305

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรายวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)