homeนาฏศิลป์ ม.3
personperson_add
นาฏศิลป์ ม.3

ผู้สอน
นางสาว พนมพร ชินชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นาฏศิลป์ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3050

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานาฏศิลป์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับ ม.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)