homeนาฏศิลป์ ม.3
person
นาฏศิลป์ ม.3

ผู้สอน
นางสาว พนมพร ชินชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นาฏศิลป์ ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3050

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชานาฏศิลป์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับ ม.3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)