เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ไตรยางค์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

•อักษรคู่ คือ อักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มี ๑๔ ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ ( พ่อ ค้า ฟัน ทอง ซื้อ ช้าง ฮ่อ )
•อักษรเดี่ยว คือ อักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มี ๑๐ ตัว ได้แก่ ง ญ น ย ณ ร ว ม ล ฬ ( งู ใหญ่ นอน อยู่ ณ ริม วัด โม ฬี โลก )