ห้องเรียนชีววิทยา ม.5.3ครูชไมพร
ผู้สอน

ชไมพร งามยิ่งยวด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนชีววิทยา ม.5.3ครูชไมพร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30563

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

คำอธิบายชั้นเรียน

ว 32241 ชีววิทยา ม.5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.