เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ (ภาวะมลพิษที่เกิดจากการ ผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์)
ผู้สอน

ณัฐชยา เวทวงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ (ภาวะมลพิษที่เกิดจากการ ผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30596

สถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ (ภาวะมลพิษที่เกิดจากการ ผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.