วงจรคุณภาพ PDCA โดยครูพจนพงษ์ ขจรภพ
ผู้สอน

พจนพงษ์ ขจรภพ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วงจรคุณภาพ PDCA โดยครูพจนพงษ์ ขจรภพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30613

สถานศึกษา
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นแนวที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบการทำงานของตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นนำผลมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงระบบการทำงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.