สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ผู้สอน

นายวิชัย ศิริบูรณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30616

สถานศึกษา
บ้านศรีนวล

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.