homeระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย ทศพร ธรรมประทีป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3064

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชระบบฐานข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)