มัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

นาง กานต์ทิวา สาแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3066

สถานศึกษา
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.