66-161
ผู้สอน

นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
66-161

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30736

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง30217 การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.