homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101 ม.5 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
person
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101 ม.5 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ผู้สอน
นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101 ม.5 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
30738

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง321101 ม.5 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)