การจัดการธุรกิจขานดย่อม
ผู้สอน

ภูริชาติ พรหมเต็ม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการธุรกิจขานดย่อม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30759

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจขานดย่อม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.