ผู้สอน
ปวริศ สารมะโน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สถิติเพื่อการวิจัย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30779

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

สถิติเพื่อการวิจัย