สาระเพิ่มเติม ม.1 sketup ศุกร์3-4
ผู้สอน

วรวุฒิ สิทธิชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สาระเพิ่มเติม ม.1 sketup ศุกร์3-4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30784

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ตั้งใจเรียนนะครับเด็กๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.