ผู้สอน
รอฮีมี ดือราแม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3/7 SMP


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30836

สถานศึกษา

โรงเรียนพัฒนาวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.3/7 SMP