หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนด้วยโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

วสันต์ แปงจิตต์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนด้วยโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30840

สถานศึกษา
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนด้วยโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.