homeคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ป.5/3
person
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ป.5/3

ผู้สอน
นาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ป.5/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3085

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ป.5/3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)