ผู้สอน
พจนพงษ์ ขจรภพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง30267 ช่างเขียนแบบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.27


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30862

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนแบบเป็นการทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรม