6/1 ปีการศึกษา 61 กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ
ผู้สอน

นาย นครรัฐ โชติพรม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
6/1 ปีการศึกษา 61 กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30872

สถานศึกษา
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ วิชา พระพุทธศาสนา ส33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.