3204-2102 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ผู้สอน

นาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
3204-2102 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30882

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

3204-2102 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.