ชุมนุมคอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต 1/61
ผู้สอน

รังสิต สิงห์มหาไชย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ชุมนุมคอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต 1/61

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30927

สถานศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมคอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.