การดำเนินงานพัฒนาสังคม
ผู้สอน

อรญา อนุกูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การดำเนินงานพัฒนาสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30941

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 3.2560 (AEC)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.