เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.6 1-2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ม.6 ภาคเรียนที่ 1 เน้น การตัดต่อภาพยนตร์