6/1 ปีการศึกษา 61 กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ นายนครรัฐ โชติพรม
ผู้สอน

นายกิตติธัช ปานนิล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
6/1 ปีการศึกษา 61 กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ นายนครรัฐ โชติพรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30960

สถานศึกษา
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.6/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.