ออกแบบ-งานช่าง ม.3/6 Sketup วันจันทร์ 1-2
ผู้สอน

วรวุฒิ สิทธิชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ออกแบบ-งานช่าง ม.3/6 Sketup วันจันทร์ 1-2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30974

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ตั้งใจเรียนนะครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.