ห้องเรียนตัวอย่าง
ผู้สอน

Wilairasamee Saenudom

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนตัวอย่าง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30992

สถานศึกษา
โรงเรียนบึงกาฬ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนตัวอย่าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.