วิชากฏหมายธุรกิจ
ผู้สอน

ณัฐธนนท์ เดชกมล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชากฏหมายธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31012

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการเรียนการสอน ระดับชั้น ปวส. ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.