ผู้สอน
นิศาธร กองมงคล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ศิลปะ (นาฏศิลป์) ศ31101 ปีการศึกษา 2561 ม.4/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31020

สถานศึกษา

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ศิลปะ (นาฏศิลป์) ศ31101 ปีการศึกษา 2561 ม.4/1