วิชา IS1 ม.3/1
ผู้สอน

นาย วัชระ คงแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา IS1 ม.3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31026

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา I23201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างค์ความรู้

ครูวัชระ  คงแก้ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.