3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ผู้สอน

รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31032

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

1/2561 ปวส.2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.