homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1
person
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

ผู้สอน
นางสาว พรพรรณ สุทธิวัฒนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3104

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                 เวลาเรียน    20  ชั่วโมง

****************************************************

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)