เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ IT60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การรวมของเทคโนโลยีเครือข่าย หลักการและรายละเอียดของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายสถาปัตยกรรมการสื่อสารคอมพิวเตอร์ มาตรฐานและองค์กรมาตรฐาน หลักการและสถาปัตยกรรมของโพรโทคอลแบบจำลองและการทำงานของสื่อสารแบบเข้าจังหวะและแบบไม่เข้าจังหวะ การตรวจจับความผิดพลาด การควบคุมการประสานข้อมูล การมัติเพลกซ์ การสวิตซ์วงจร การสวิตแพคเก็ต รูปแบบเครือข่าย เครือข่ายท้องถิ่นและเมืองเครือข่ายระยะไกล หลักการเบื้องต้นการเชื่อมต่อเชื่อมเครือข่าย รีพีทเตอร์ บริดจ์ เราท์เตอร์ เกตเวย์ การให้บริการของระบบเครือข่ายต่างๆ การสื่อสารผ่านดาวเทียม เครือข่ายต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายอินเทอร์เนตและการจัดการเครือข่าย