เทคโนโลยีสารสนเทศ 4/4
ผู้สอน

ซารีฟ หะยีซำซูดิน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31063

สถานศึกษา
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.