อังคณา สีกานิล
ผู้สอน

อังคณา สีกานิล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
อังคณา สีกานิล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31072

สถานศึกษา
โรงเรียนบึงกาฬ

คำอธิบายชั้นเรียน

English 6/2 ปี 2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.