ผู้สอน
ปาริชาต ชัยชิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

English 6/2 ปี 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31073

สถานศึกษา

โรงเรียนบึงกาฬ


คำอธิบายชั้นเรียน

ปาริชาต ชัยชิต