ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การเมืองและการปกครองไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3109

สถานศึกษา

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕

วันอาทิตย์ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ ณ. 

ห้อง อ.๒๑๐