สังคม ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่1/2561
ผู้สอน

พจนาต โคพะทา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สังคม ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่1/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31107

สถานศึกษา
บ้านศรีนวล

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคม ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่1/2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.