ผู้สอน
จิรารัตน์ ปรักเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31119

สถานศึกษา

บ้านศรีนวล


คำอธิบายชั้นเรียน

ดนตรี-นาฏศิลป์