วิทยาการคำนวณ ประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

คฑายุทธ์ บุญใหญ่

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาการคำนวณ ประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31127

สถานศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.