วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1/5
ผู้สอน

ศศิธร โพธิราชา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31155

สถานศึกษา
สุรนารีวิทยา2

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.