home55-1 การเขียนป.ภาษา 1 (อังคารบ่าย #3116)
person
55-1 การเขียนป.ภาษา 1 (อังคารบ่าย #3116)

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
55-1 การเขียนป.ภาษา 1 (อังคารบ่าย #3116)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3116

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเขียนป.ภาษา 1 (อังคารบ่าย)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)