ภาษาอังกฤษ ม.2 ปี 2561
ผู้สอน

เปรมฤทัย วัยวัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ ม.2 ปี 2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31184

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีนวล

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ภาคเรียนที่ 1ปี 2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.